Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên: 9 người

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại – Email

1

Nguyễn Thị Thắm

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa, Giảng viên chính

Thạc sĩ

0902237292

nguyenthithamcdcd@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Trang

PTK, TL đào tạo khoa, giảng viên

Thạc sĩ

 0912177445

3

Nguyễn Thị Việt Dung

TBM Kế toán, Giảng viên

Thạc sĩ

0945744744

4

Nguyễn Thị Dung

TLQLHSSV, Giảng viên

Thạc sĩ

0915964889

5

Bùi Thị Vân

Giảng viên

Thạc sĩ

0979260818

6

Nguyễn Thị Thu Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

01688151703

7

Bùi Xuân Hùng

Giảng viên

Đại học

0906263302

8

Đỗ Thị Thu Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

0976644824

9

Đỗ Thị Bích Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

0988481462