Khoa Kế toán – Tài chính

Khoa Kế toán – Tài chính tiền thân là bộ môn Kế toán – Thống kê được thành lập năm 1980 cùng sự ra đời của khoa Kinh tế nông nghiệp trường Cao đẳng kỹ thuật Hà Sơn Bình (nay là trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây), có nhiệm vụ giảng dạy các môn học Kế toán, Thống kê và Tài chính cho sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp hệ cao đẳng và trung cấp. Đến năm 2005, đổi tên thành Bộ môn Kế toán có nhiệm vụ quản lý, đào tạo sinh viên ngành Kế toán và giảng dạy các môn học Kế toán, Thống kê, Tài chính cho sinh viên các ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản trị kinh doanh. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh về đội ngũ giảng viên và qui mô sinh viên, để đáp ứng yêu cầu về quản lý đào tạo và nhiệm vụ phát triển của ngành, khoa Kế toán – Tài chính được thành lập theo quyết định số 06/QĐCĐCĐ ngày 04 tháng 01 năm 2010 về Tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
– Tham gia đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực Kế toán – Tài chính.
– Tham gia nghiên cứu khoa học.
– Quản lý sinh viên chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
2. NGÀNH ĐÀO TẠO
2.1. Ngành Kế toán
– Đào tạo trình độ cao đẳng chính qui, liên thông TCCN lên cao đẳng, TCCN, dạy nghề kế toán doanh nghiệp
2.2. Ngành Tài chính – Ngân hàng
– Trình độ cao đẳng, Liên thông TCCN lên cao đẳng
3. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
3.1. Bộ máy tổ chức
1. Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Thắm
2. Phó trưởng khoa kiêm trợ lý đào tạo: Ths Nguyễn Thị Thu Trang
3.  Chủ tịch công đoàn bộ phận: : Ths Nguyễn Thị Thu Trang
4. Trợ lý quản lý sinh viên: Ths Nguyễn Thị Dung
3.2. Các bộ môn trực thuộc
1. Bộ môn Kế toán: 09 giảng viên
– Trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Việt Dung
2. Bộ môn Tài chính: 05 giảng viên
– Trưởng bộ môn: Th.S Đỗ Thị Linh
3.3. Đội ngũ giảng viên
3.3.1. Số lượng giảng viên chuyên ngành:14
– Trong khoa: 9
– Ngoài khoa, kiêm nhiệm: 5
3.3.2. Trình độ đội ngũ giảng viên chuyên ngành:
– Thạc sĩ:   13
– Đại học:  01        
4. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ
– Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010 do UBND TP Hà Nội tặng;
– Cờ thi đua xuất sắc năm học 2010 – 2011 do UBND TP Hà Nội tặng;
– Hàng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của nhà trường;
– Chi bộ vững mạnh xuất sắc;
– Công đoàn bộ phận xuất sắc;
– Tập thể nữ giỏi việc trường đảm việc nhà;
4.1. Kết quả đào tạo:
4.2. Về nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế:
– Hàng năm có ít nhất 01 đề tài NCKH cấp trường,
– Tích cực nghiên cứu theo hướng phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo:Thiết kế bài giảng thực hành, viết giáo trình…
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
5.1. Về công tác đào tạo
– Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu xă hội về lĩnh vực Kế toán – Tài chính.
 – Từng bước chuyển sang thực hiện đào tạo theo tín chỉ phù hợp với lộ trình chung của nhà trường.
– Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
– Đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, hiện đại.
– Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm.
– Gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn.
5.2. Về công tác khoa học
5.3. Về công tác quản lý học sinh, sinh viên
– Đẩy mạnh công tác quản lý học sinh, sinh viên.
– Nghiên cứu, áp dụng hình thức quản lý sinh viên theo mô hình đào tạo theo tín chỉ.