Hội thảo khoa học : Xây dựng Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Kế toán.

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH – CĐCĐHT ngày 16/9/2015 của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây và Kế hoạch số 01/KH-KTTC ngày 12/3/2016 của Khoa Kế toán – Tài chính, ngày 14/6/2016 tại Hội trường tầng 2 khu Hiệu bộ, Khoa Kế toán – Tài chính tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Kế toán”.

Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận đi đến thống nhất để ban hành, công bố Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo hệ cao đẳng chính qui ngành Kế toán theo hướng tiếp cận năng lực người học.

Đến dự hội thảo có Thạc sỹ Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư đảng ủy – Phó Hiệu trưởng; Tiến sỹ Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng;  Thạc sỹ Trần Ngọc Khuynh – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – KH&HTQT; và Trưởng, phó các khoa có học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kế toán cùng toàn bộ giảng viên Khoa Kế toán – Tài chính.

Đặc biệt, dự buổi Hội thảo bên cạnh Hội đồng xây dựng Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kế toán  còn có mặt của năm khách mời đại diện cho hơn 40 nhà khoa học, cán bộ quản lý, người sử dụng lao động kế toán và cán bộ kế toán tại các doanh nghiệp.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi hội thảo, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thắm – Trưởng khoa Kế toán-Tài chính Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo của nhóm chuyên gia. Đồng thời, Hội thảo đã được nghe Thạc sỹ Bùi Quang Dũng, thay mặt nhóm chuyên gia báo cáo tóm tắt kết quả tổng hợp phiếu khảo sát và tổng hợp biên bản góp ý của hai bộ môn (Bộ môn Kế toán, Bộ môn Tài chính) về hai bản dự thảo (lần 1) CĐR và CTĐT;

Tiếp đó, Thạc sỹ Nguyễn Thị Việt Dung trình bày hai bản dự thảo (lần 2): Dự thảo chuẩn đầu ra  và Dự thảo Chương trình đào tạo để các đại biểu tiến hành thảo luận.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi và cởi mở. Các đại biểu đã tích cực phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá hai bản dự thảo: Dự thảo CĐR và Dự thảo CTĐT    ngành Kế toán đã được xây dựng công phu, chi tiết và có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã có một số ý kiến đóng góp và đề nghị chú trọng kỹ năng thực hành cho sinh viên sau tốt nghiệp. Thay mặt nhóm chuyên gia, đồng chí Nguyễn Thị Thắm đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện những nội dung trong Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Ban giám hiệu nhấn mạnh: việc đánh giá – phát triển chương trình đào tạo là việc làm thiết thực, thường xuyên. Ngành Kế toán nói riêng và các ngành khác trong trường nói chung cần chăm lo việc đánh giá chương trình đào tạo đang thực hiện trên cơ sở đó phát triển chương trình theo hướng cập nhật, đổi mới;đồng chí yêu cầu Phòng Quản lý đào tạo – Khoa học & HTQT thường trực đôn đốc Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuẩn đầu ra của các  học phần chung thuộc khối kiến thức Giáo dục đại cương. Đồng thời thay mặt Ban giám hiệu đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể, cá nhân tham gia ý kiến đóng góp hoàn thiện Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Kế toán.

Kết thúc buổi hội thảo đồng chí nguyễn Thị Thắm – Trưởng nhóm chuyên gia một lần nữa  cảm ơn quý đại biểu đã góp phần vào sự hoàn thiện của Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo.

Một số hình ảnh  buổi Hội thảo

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thắm thông qua chương trình Hội thảo.
Thạc sỹ Bùi Quang Dũng Báo cáo Kết quả tổng hợp phiếu khảo sát
Thạc sỹ Nguyễn Thị Việt Dung thông qua dự thảo Chuẩn đầu ra và CTĐT.
Đồng chí Giang Anh Điệp – Kế toán Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam phát biểu
Đồng chí Đinh Văn Toàn – Cán bộ phòng Đào tạo trường CĐ nghề Cơ điện Tây Bắc phát biểu
Đồng chí Trần Quang Ninh – Cán bộ Chi cục Thuế Huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) phát biểu
Đồng chí Lê Thị Thu Huyền – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Mai phát biểu
Đồng chí Đỗ Văn Dần – Phó Trưởng khoa Kinh tế Trường CĐ Nông nghiệp&PTNT Bắc Bộ phát biểu
Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ – Phó Trưởng khoa KHCB phát biểu
Thạc sỹ Đỗ Thị Phương – Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ phát biểu
Thạc sỹ Nguyễn Việt Dũng – Phó Trưởng khoa Kinh tế & QTKD phát biểu
Thạc sỹ Trần Ngọc Khuynh – Trưởng phòng QLĐT-KH &HTQT phát biểu
Tiến sỹ Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo
Các đại biểu và giảng viên khoa Kế toán – Tài chính chụp ảnh lưu niệm.
 
Bài :  Quang Dũng
Ảnh : Xuân Khương