Khoa Công nghệ Thực phẩm & Tài nguyên Môi trường

Khoa Tài nguyên – Môi trường được thành lập năm 2010 trên cơ sở 2 ngành Quản lý đất đai và Công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc Khoa Nông học (cũ). Ngành Quản lý đất đai được thành lập từ năm 1993, ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường thành lập năm 2009. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực quản lý và nghiệp vụ chuyên môn thuộc các ngành trên, đáp ứng mọi nhu cầu học tập nâng cao trình độ và phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng; là nơi liên kết đào tạo và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào quá trình quản lý và tổ chức sử dụng đất đai, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường phục vụ cho quá trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

I. Chức năng

Khoa Tài nguyên – Môi trường là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai và Công nghệ kỹ thuật môi trường.

II . Nhiệm vụ

  1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

  2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

  3. Quản lý viên chức, học sinh – sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

  4. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

  5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

  6. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Nhà trường giao cho;

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Định hướng phát triển

Xây dựng Khoa Tài nguyên – Môi trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và các vùng phụ cận…

– Không ngừng cải tiến nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng với sự phát triển của công nghệ, khoa học kỹ thuật bằng cách phát triển các chương trình đào tạo dựa vào năng lực, từng bước tiếp cận với các chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.

 – Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp có trình độ chuyên môn vững, có phương pháp quản lý và giảng dạy tiên tiến.

– Tăng thời lượng thực hành, tăng cường liên kết toàn diện với cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong đào tạo bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, tạo địa bàn và môi trường thực hành và phối hợp giảng dạy trong quá trình đào tạo.

IV. Cơ cấu tổ chức

– Đội ngũ giảng viên của khoa gồm: 10 người. Trong đó: Nam: 04, Nữ: 06

– Trình độ đội ngũ giảng viên: Tiến sỹ: 01 giảng viên; Thạc sỹ: 08 giảng viên; Cử nhân: 01 giảng viên;

  1. Ban Chủ nhiệm khoa

Thạc sỹ Nguyễn Văn Vinh – Trưởng khoa, bí thư chi bộ

– Thạc sỹ Lê Thị Kim Dung – Chủ tịch công đoàn bộ phận

– Thạc sỹ Mai Thị Nga – Trợ lý quản lý sinh viên

– Thạc sỹ Lưu Thị Hồng Trang – Trợ lý đào tạo

  1. Các Bộ môn trực thuộc

 * Bộ môn Quản lý đất đai: 07 Giảng viên

– Thạc sỹ Phạm Thị Cúc – Trưởng Bộ môn

– Thạc sỹ Nguyễn Văn Vinh – Giảng viên

– Thạc sỹ Đỗ Trọng Lý – Giảng viên

– Thạc sỹ Lê Thị Kim Dung – Giảng viên

– Thạc sỹ Đàm Văn Hùng – Giảng viên

– Thạc sỹ Đặng Quang Minh – Giảng viên

– Cử nhân Đàm Thị Vân An – Giảng viên

* Bộ môn Môi trường: 03 giảng viên

– Thạc sỹ Lưu Thị Hồng Trang – Trưởng Bộ môn

– Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh – Giảng viên

– Thạc sỹ Mai Thị Nga – Giảng viên

  1. Hội đồng khoa học ngành

– Thạc sĩ Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch HĐKH ngành

– Thạc sĩ Phạm Thị Cúc – Thư ký

– Thạc sĩ Đỗ Trọng Lý – Uỷ viên

– Thạc sĩ Lưu Thị Hồng Trang – Uỷ viên

– Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh – Uỷ viên

V. Thành tích

– Năm 2012, Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do UBND thành phố Hà Nội khen thưởng

– Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015” do UBND thành phố Hà nội khen thưởng

– Năm 2012, 2015, 2016, Chi bộ khoa Tài nguyên môi trường đạt “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” do Đảng ủy trường CĐCĐ Hà Tây khen thưởng

– Hằng năm học đều được Nhà trường công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Công đoàn cơ sở công nhận “Tập thể công đoàn bộ phận vững mạnh, xuất sắc”.

VI. Liên hệ

Văn phòng khoa Công nghệ Thực phẩm & Tài nguyên Môi trường, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433.721.212

Email: khoatntm.d20@moet.edu.vn