Quyết định về việc thành lập ban vận động tài chính chuẩn bị Kỷ niệm 40 năm thành lập trường