Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm và Kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Thành ủy Hà Nội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 06/11/2023 của Thành ủy Hà Nội về  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý. Ngày 07/12/2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám hiệu Hội nghị Kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Nhà trường; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Nhà trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Trường.

Sau khi đồng chí Hoàng Đức Huế chủ trì Hội nghị khai mạc cuộc họp, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc họp, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng trong Ban giám hiệu Nhà trường.

Kết quả kiểm phiếu đồng chí Hoàng Đức Huế tín nhiệm cao chiếm 78,6%, tín nhiệm chiếm 21,4%, không có tín nhiệm thấp. Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến tín nhiệm cao chiếm 64,3%, tín nhiệm chiếm 35,7% và cũng không có tín nhiệm thấp. Mức độ tín nhiệm này khẳng định sự tin tưởng của của cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường.

Cùng ngày, Nhà trường cũng tổ chức Hội nghị kiểm kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Hoàng Đức Huế – Chủ trì Hội nghị đã thay mặt Ban giám hiệu trình bày Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Nhà trường năm 2023. Hội nghị đã nghiêm túc đóng góp ý kiến, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Tập thể lãnh đạo Nhà trường, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Sau phần kiểm điểm Tập thể lãnh đạo Nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu tiến hành kiểm kiểm trước Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với các bản kiểm điểm cá nhân của các đồng chí lãnh đạo Nhà trường, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của các cá nhân, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo Nhà trường dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đường lối, chiến lược dài hạn để Nhà trường ngày một phát triển.

Thay mặt Tập thể lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, cùng đồng hành với lãnh đạo Nhà trường xây dựng Trường Cao đẳng Cộng Hà Tây ngày một vững mạnh.

Cuối cùng, Hội nghị bỏ phiếu, nhất trí đề xuất mức xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Tập thể lãnh đạo Nhà trường, Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với đồng chí Hoàng Đức Huế và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Doãn Tiến.

Đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng PTĐH Nhà trường khai mạc Hội nghị
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm
Đồng chí Đỗ Xuân Bình – UV BTV Đảng ủy, Giám đốc TT ĐTTNCXH&HTDN thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
Toàn cảnh Hội nghị

Bài: Nguyễn Văn Vinh

Ảnh: Nguyễn Việt Phú