Khoa Khoa học cơ bản tổ chức hội nghị báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại phòng họp khu hiệu bộ, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Hội nghị báo cáo tổng kết năm học 2016– 2017 với mục đích đánh giá những việc tập thể và cá nhân trong khoa đã làm được và chưa làm được cũng như những thuận lợi khó khăn mà tập thể khoa gặp phải trong năm học 2016-2017, từ đó đề xuất phương hướng thực hiện nhiệm vụ của năm học 2017-2018.

Tham dự hội nghị có thầy Trần Ngọc Khuynh – Trưởng phòng Quản lý đào tạo – Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng toàn thể giảng viên thuộc chuyên môn trong khoa Khoa học cơ bản.

Quang cảnh buổi hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ – Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản đã đọc bản báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2016 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Sau khi nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện công tác năm học vừa qua, đồng chí Mỹ đã khẳng định những kết quả đáng ghi nhận của tập thể khoa Khoa học cơ bản. Năm học 2016 – 2017 tính trung bình tập thể khoa hoàn thành khối lượng vượt định mức công việc. Tổng số giờ tập thể khoa thực hiện trong năm học là 10121 giờ. Trong đó, số giờ giảng dạy là 6239 giờ, kiêm nhiệm 3192 giờ, nghiên cứu khoa học là 790 giờ.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ – Phó khoa Khoa học cơ bản báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo năm học 2016 – 2017 và phương hướng hoạt động năm học 2017 – 2018

Khối lượng công tác hoàn thành trong năm học được đánh giá đảm bảo tiến độ và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Các giảng viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy và tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, viết bài, viết báo, tham gia hội thảo, tuyển sinh và thực hiện các công việc do Trường, khoa phân công.

Tham luận tại hội nghị về công tác đào tạo, thầy Đặng Duy Hưng, trưởng bộ môn Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng trong quá trình đào tạo thì việc nâng cao chất lượng đào tạo là một vấn đề mang tính sống còn, chất lượng đào tạo quyết định việc xã hội nhìn nhận, đánh giá và chấp nhận sản phẩm đào tạo của chúng ta. Để Nhà trường ngày càng tuyển sinh được nhiều sinh viên, cần đảm bảo chất lượng đào tạo để các em sau này ra trường có thể tìm được việc làm với thu nhập cao.

Đồng chí Đặng Duy Hưng – Trưởng bộ môn KHXH&NV trình bày tham luận tại hội nghị

Cùng với chất lượng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng đối với bất cứ một trường học nào. Đối với mỗi giảng viên, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác chuyên môn, hai nội dung này có liên hệ gắn bó mật thiết với nhau, là điều kiện tồn tại của nhau, trong đó nghiên cứu khoa học được xem là yếu tố đảm bảo chất lượng của nhà trường nói chung và chất lượng đào tạo của đội ngũ giảng viên nói riêng. Nếu chỉ thực hiện được một trong hai nhiệm vụ ấy thì có nghĩa, người thầy đó chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm học qua, khoa khoa học cơ bản được nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và 16 bài đăng trên website của nhà trường. Tuy nhiên, số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu chưa nhiều, đạt khoảng 20% số giảng viên trong khoa.

Những kết quả đạt được năm học vừa qua của khoa Khoa học cơ bản là do sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, sự chỉ đạo sát sao đúng hướng của tập thể lãnh đạo khoa và sự nỗ lực phấn đấu, nhất trí, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa.

Tuy nhiên trong năm học vừa qua vẫn còn giảng viên thiếu giờ. Để đạt được kết quả tốt hơn ở năm học 2017-2018, đồng chí Mỹ đề nghị mỗi cá nhân trong khoa cần có phương hướng và kế hoạch cụ thể cho bản thân để đảm bảo hoàn thành tốt khối lượng công việc trong trong năm học tới. Các bộ môn cần xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn nhằm đảm bảo vững vàng hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Nhà trường trong tình hình mới. Tập thể và cá nhân cần thực hiệt tốt các phương hướng nhiệm vụ cụ thể đã được nêu ra trong báo cáo.

Thầy Trần  Ngọc Khuynh –  trưởng phòng Quản lý đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đã ghi nhận bản báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2016-2017 của Khoa là trung thực và nghiêm túc. Thầy đã có những ý kiến chia sẻ tại hội nghị giúptập thể Khoa hiểu rõ hơn và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong năm học 2017-2018, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học; đồng thời giải đáp thỏa đáng những băn khoăn của các giảng viên về chế độ làm việc của giảng viên theo quy chế 398 ban hành ngày 21/8/2017 của nhà trường và động viên, khích lệ toàn thể giảng viên trong khoa Khoa học cơ bản đoàn kết thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Với sự quan tâm sát sao của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo- Khoa học và Hợp tác quốc tế và sự đoàn kết, nỗ lực của các giảng viên trong Khoa, nhất định năm học tới, khoa Khoa học cơ bản sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

Bài và ảnh: Phùng Thị Thu Trang
Biên tâp: Nguyễn Thị Mỹ