Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp tham gia hội thảo xây dựng, thẩm định, ban hành Định mức Kinh tế  Kỹ thuật năm 2023 tại Hà giang.

Ngày 20/05/2023, giảng viên khoa Kỹ thuật Nông nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đa tham gia hội thảo thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           

Tham dự hội thảo có đồng chí Vương Đình Thắng, Phó giám đốc Sở Lao động, Xã hội tỉnh Hà Hà Giang, TS Nguyễn Đức Hỗ, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang, Sở Tài chính Hà Giang các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các trường Đại học Lâm nghiệp, Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây và trường Cao đẳng Nông lâm Phú Thọ.

Các thành viên đã thảo luận để nhận xét, góp ý, phản biện dự thảo 05 Bộ định mức KTKT nghề trình độ sơ cấp bao gồm Nghề Thụ tinh nhân tạo giống bò, lợn; Nuôi và cung ứng sản phẩm từ động vật hoang dã (chim Trĩ), Nông lâm nghiệp quy mô nhỏ, Quản trị hợp tác xã và kế toán hợp tác xã; đảm bảo yêu cầu về nội dung, quy trình thẩm định, nội dung thẩm định định mức KTKT trong đào tạo của nghề theo thông tư số 07/TT-LĐTBXH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Sau thời gian làm việc nghiêm túc với nhiều ý kiến đánh giá của các thành viên trong hội thảo, đồng chí Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Giang  đã kết luận với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện nguồn phân bổ ngân sách  chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2022. Sở yêu cầu các Ban chủ nhiệm xây dựng bộ định mức KTKT cho đào tạo nghề sơ cấp theo quy trình thẩm định, tiếp thu và chắt lọc những ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện hơn nữa các bộ định mức KTKT trước khi đi thẩm định và đảm bảo đúng pháp luật phục vụ trong công tác hậu kiểm. 

Đồng chí Vương Đình Thắng, PGĐ Sở LDDTBH tỉnh Hà Giang tổng kết hội thảo.

Các thành viên của Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã góp phần  hoàn thiện nội dung các bộ định mức KTKT nghề giúp Sở Lao động Xã hội trình UBND tỉnh Hà Giang ký ban hành giá dịch vụ công chi phí trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong địa bàn tỉnh Hà Giang. /.

Bài và ảnh: Nguyễn Anh Tuấn