Khoa Nông học tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Sáng  ngày 9/9/2016, được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường,Khoa Nông họcđã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015- 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Huế – Phó hiệu trưởng; đồng chí Trần Ngọc Khuynh – Trưởng phòng Quản lý ĐT- KH& HTQT cùng toàn thể các giáo viên khoa.

Năm học 2015-2016, được sự quan tâm chỉ đạo có hiệu quả của lãnh đạo Nhà trường, cùng sự sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng chức năng và sự quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, Khoa Nông học đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để tăng chất lượng giáo dục, đào tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học như:Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo ngành khoa học cây trồng theo hướng tiếp cận năng lực của người học, tăng cường kĩ năng tay nghề của giáo viên và sinh viên; Chỉnh sửa bổ sung và viết giáo trình của 3 chương trình đào tạo nghề theo quyết định 1956 của Chính phủ; xây dựng 4 chương trình nghề “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”; đã và đang triển khai thực hiện 5 đề tài NCKH và là một trong những khoa có nhiều đề tài được phê duyệtnhiều nhất của năm học; đang xây dựng mô hình rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên đồng thời để nâng cao tay nghề của đội ngũ CBGV.   Năm học 2015- 2016, toàn khoa đã thực hiện được 1192 tiết, tham gia giảng dạy 6 lớp đào tạo nghề cho lao động nông dân theo quyết định 1956 của Chính phủ; tham gia tập huấn các lớp về kỹ thuật sản xuất lúa giống cho bà con nông dân trong các hợp tác xã nòng cốt về sản xuất lúa của thành phố Hà Nội do Sở nông nghiệp tổ chức.

Bên cạnh các kết quả đã thực hiện, năm học 2015- 2016 khoa còn một số tồn tại như: chưa tổ chức được các buổi hội thảo như kế hoach xây dựng, công tác rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên còn ít; công tác tuyền truyền tuyển sinh hiệu quả chưa cao…

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới 2016-2017 và khắc phục các hạn chế còn tồn tại, toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên đã đề ra các giải pháp hết sức cụ thể, đó là:

– Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để học sinh, sinh viên hiểu biết ngành nghề do khoa đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường và những lợi thế trong lĩnh vực đào tạo.

– Tăng cường công tác thực hành nghề nghiệp, để lý thuyết gắn với thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên để sinh viên hiểu sâu ngành nghề đang học để có động cơ học tốt hơn.

– Tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và các phòng ban chức năng trong việc hỗ trợ khoa xây dựng mô hình phục vụ  đào tạo và nghiên cứu khoa học

– Thường xuyên quán triệt để nâng cao trách nhiệm của giáo viên lên lớp và thực hiện nghiêm túc công tác thi và kiểm tra theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường.

– Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình SV trong việc quản lý sinh viên…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt- Trưởng khoa Nông học trình bày báo cáo
Đ/c Trần Ngọc Khuynh – Trưởng Phòng QLĐT-KH&HTQT, phát biểu ý kiến
Đ/c Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng, phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

                                                  Bài và ảnh: Nguyễn Thị Nguyệt