Khoa Nông học tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016.

Chiều ngày 16/1/ 2017, khoa Nông học đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các giảng viên thuộc khoa.

Hai đề tài được triển khai trong năm 2016 của khoa Nông học là “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức phối trộn đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm linh chi” do thạc sỹ Nguyễn Thị Khuyên chủ trì và “Thử nghiệm các biện pháp che phủ đối với giống rau su hào Pháp chịu nhiệt trồng trong vụ đông sớm tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây” do thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì.

Sau khi nghe các chủ đề tài báo cáo kết quả, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã đưa ra ý kiến nhận xét về kết quả nghiên cứu, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại và đặt ra câu hỏi cho các tác giả. Nhìn chung, hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của các tác giả trong quá trình làm việc. Đây là những đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao. Kết quả của đề tài góp phần tích cực vào công tác đào tạo và  ứng dụng sản xuất của nhà trường.

Bên cạnh đó, các chủ đề tài cũng cần chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của hội đồng để báo cáo được hoàn thiện. Sau phần nhận xét của hội đồng, tác giả nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến. Dựa trên góp ý của hội đồng, báo cáo đề tài sẽ được chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi hội đồng khoa học nhà trường tiến hành nghiệm thu.

Một số hình ảnh của Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH khoa Nông học

 
Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt -Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành khai mạc Hội đồng nghiệm thu đềtài NCKH
Ths Nguyễn Thị Khuyên trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.
TS Hoàng Đức Huế – Nhận xét phản biện
Ths Nguyễn Thị Nguyệt trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

                   Bài và ảnh: Nguyễn Thị Khuyên