Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm- Trường Cao đẳng Công đồng Hà Tây thành lập năm 1999, là một trong các ngành trọng tâm của trường đón đầu sự phát triển ngành công nghiệp thực phẩm của đất nước. Được trang bị phòng thí nghiệm chính quy, hiện đại phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Với đội ngũ giảng viên tâm huyết với nghề và liên tục được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Khoa đã trưởng thành nhanh chóng với các khóa sinh viên ra trường đã khẳng định được trình độ, tay nghề và khả năng hội nhập xã hội.

1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA KHOA
1.1. Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc các lĩnh vực: CNTP, CNSH, CNSTH đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường và nhu cầu phát triển nền kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới.
1.2. Mục tiêu phát triển
Gắn với mục tiêu phát triển chung của nhà trường. Khoa CNTP phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa trong đào tạo và tham gia đào tạo ở trình độ cao. Phát triển mô hình đào tạo gắn với sản xuất, phấn đấu trở thành đơn vị trong mô hình đào tạo gắn với sản xuất thực tiễn, là địa chỉ tin cậy và tạo nhiều cơ hội cho người học.
3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
– Đào tạo cử nhân Cao đằng ngành công nghệ thực phẩm;
– Đào tạo cử nhân Cao đằng ngành công nghệ sinh học;
– Đào tạo cử nhân Cao đằng ngành công nghệ sau thu hoạch;
– Đào tạo nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm;
– Nghiên cứu các khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, phục vụ đào tạo;
– Triển khai các hoạt động sản xuất gắn với đào tạo.
4. NGÀNH ĐÀO TẠO (chỉ ghi tên ngành)
4.1. Công nghệ thực phẩm
4.2. Công nghệ sinh học
4.3. Công nghệ sau thu hoạch
4.4. Đào tạo nghề
5. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
5.1. Bộ máy tổ chức
1. Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Phương Mai
2.  Chủ tịch công đoàn bộ phận: Th.S Nguyễn Thị Thanh Vân
3. Trợ lý quản lý sinh viên: Th.S Đào Thị Thanh Hải
4. Trợ lý đào tạo: Th.S Ngô Duy Sạ
5. Bí thư liên chi đoàn: Th.S Doãn Huy Thành
5.2. Các bộ môn trực thuộc
1. Bộ môn Công nghệ thực phẩm:
          – Trưởng bộ môn: Th.S Đặng Thị Hường
2. Bộ môn Công nghệ sinh học:
          – Trưởng bộ môn: Th.S Đào Thị Minh Hạnh
5.3. Trình độ chuyên môn
4.3.1. Số lượng giảng viên:
          – Trong khoa: 8;
– Ngoài khoa: 0
4.3.2. Trình độ đội ngũ giảng viên:
– Tiến sĩ:                  01
– Nghiên cứu sinh:  02 NCS trong nước, 01 NCS nước ngoài
– Thạc sỹ:                04
6. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ
– Năm 2001- 2002: Được tặng bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây
– Năm 2007: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do UBND tỉnh Hà Tây khen thưởng
– Từ năm 2008 đến nay đều đạt “Tập thể lao động tiến tiến”
6.1. Kết quả đào tạo:
          Được thành lập từ năm 1999 đến nay Khoa CNTP đã đào tạo 11 khóa sinh viên ra trường với hơn 1000 sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành CNTP; BQCBNS. Hiện đang công tác và giữ những chức vụ chủ chốt, quan trọng trong cơ sở sản xuất, công ty, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm và một số lĩnh vực ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.
6.2. Về nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế:
          – Nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có ý nghĩa đào tạo ngành nghề và ứng dụng thực tiễn;
          – Có mối quan hệ hợp tác tốt với nhiều doanh nghiệp sản xuất thực trên địa bàn, Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm khu vực phía bắc có cựu sinh viên đang công tác.
7. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
7.1. Về công tác đào tạo
Không ngừng trang bị cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo. Mở rộng ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, đào tạo nghề; khẳng định, nâng cao vị thế của và nhà trường. Với mục tiêu là địa chỉ tin cậy cho đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và đạt hiệu quả trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm – Công nghệ sinh học, các thầy cô giáo và cán bộ của khoa đã làm việc để xây dựng một môi trường năng động, thân thiện, đào tạo gắn với nghiên cứu và phát triển cho mục tiêu phát triển chung.
7.2. Về công tác khoa học
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, ứng dụng thực tiễn. Chú trọng phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên phát huy khả năng nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, tính chủ động, sáng tạo trong công việc.
7.3. Về công tác quản lý học sinh, sinh viên
Tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiện hợp tác với sinh viên khuyến khích phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.
8. Liên hệ
Văn phòng làm việc: Khoa Công nghệ thực phẩm – Trường CĐCĐ Hà Tây
Địa chỉ: Thuỷ Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội
Tel: 0433.720.284. – Email: khoacntp .d20@moet.edu.vn