Lịch công tác từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020