Lịch công tác tuần từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020