Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất

Phòng Quản trị Đời sống thành lập vào tháng 10 năm 1996, đến ngày 01/8/2008 đổi tên thành phòng Quản tri Vật tư theo Quyết định số 197/QĐ-CĐCĐ ngày 31/7/2008,  đến ngày 26 tháng 6 năm 2023 đổi tên thành phòng Đảm bảo cơ sở vật chất theo Quyết định số 219/QĐ-CĐCĐHT ngày 26 tháng 6 năm 2023.
 
1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG
1.1. Sứ mạng
Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất là đơn vị tham mưu giúp nhà trường trong công tác kế hoạch và xây dựng, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị vật tư trong trường. Làm các thủ tục xin vốn và dự án để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, quản lý đất đai, quản lý các phương tiện, phục vụ giảng đường, bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của nhà trường, phục vụ điện nước cho cán bộ viên chức và sinh viên.
1.2. Mục tiêu phát triển
1. Hoàn thành chủ trương của Nhà trường về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng trường năm 2011 – 2015 và đề án xây dựng phát triển Nhà trường đến năm 2020;
2. Lập kế hoạch đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1:500 toàn trường, phấn đấu đến năm 2015 đảm bảo cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình cán bộ viên chức trong diện tích nhà trường quản lý;
3. Triển khai và hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 02 nhà Ký túc xá sinh viên xong trước năm 2015;
4. Phấn đấu giải phóng mặt bằng đứng tiến độ để xây dựng dự án, giải quyết 100% đơn từ, tranh chấp đất đai đúng thời gian và quy định của pháp luật;
5. Phấn đấu 100% vật tư trang thiết bị và phương tiện của nhà trường, quản lý chặt chẽ theo quy trình và mua sắm theo quy định của Nhà nước;
6. Đảm bảo cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu Ký túc xá.
7. Quản lý các tài sản khu giảng đường, phòng thí nghiệm thực hành thật tốt đảm bảo nhu cầu dạy và học cho cán bộ và học sinh, sinh viên;
8. Phấn đấu 100% nhân viên phục vụ hoàn thành nhiệm vụ, có ít nhất 90% cán bộ, giảng viên, sinh viên – học sinh hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của phòng;
9. Phấn đấu đến năm 2015 100% cán bộ viên chức trong phòng đạt trình độ 12/12 trong đó có 40% cán bộ của phòng đạt trình độ Đại học và Thạc sỹ đáp ứng được nhu cầu công việc của phòng và nhà trường trong thời kỳ phát triển như hiện nay;
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Phòng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng công tác qui hoạch, công tác kế hoạch và công tác quản trị vật tư trong nhà trường.
2.1. Công tác qui hoạch và kế hoạch
Lập qui hoạch tổng thể và kế hoạch triển khai thực hiện từng giai đoạn của nhà trường.
Xây dựng kế hoạch về xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện các công trình sửa chữa lớn nhỏ.
Theo dõi và tổ chức thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai trong nhà trường đúng luật, hiệu quả.
2.2. Công tác mua sắm vật tư thiết bị và quản lý phương tiện
Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho các mặt công tác của trường.
Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng các thiết bị, vật tư đúng mục đích, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ của công.
Phối hợp và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản, theo quy định của Nhà nước và nhà trường.
Quản lý và điều động xe ô tô theo quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
Nắm chắc lý lịch của từng loại phương tiện, trên cơ sở đó lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế.
2.3. Công tác quản lý ký túc xá và an ninh trật tự.
Quản lý, sử dụng hiệu quả khu Ký túc xá, phục vụ tốt việc ăn, ở của học sinh, sinh viên.
Quản lý và bảo vệ toàn bộ hệ thống khu giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất vv, phục vụ cho việc lên lớp và học tập của học sinh, sinh viên.
Phối hợp với lực lượng an ninh, công an địa bàn, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ , an ninh trật tự trong phạm vi toàn trường và khu vực.
Duy trì thực hiện nghiêm chỉnh nội quy nội trú sinh viên, đề nghị nhà trường xử lý những trường hợp vi phạm.
Tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường khu Ký túc xá, khu giảng đường và các khu vực thuộc đơn vị quản lý.
Thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp nước, nhằm phục vụ tốt cho đời sống, sinh hoạt của cán bộ và HSSV. 
Quản lý và duy trì thực hiện tốt nội quy sử dụng điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lập thủ tục thanh toán số điện tiêu thụ của nhà trường và các hộ gia đình trong và ngoài trường.
Quản lý và thường trực công tác phòng chống cháy, nổ; công tác phòng chống lụt bão của nhà trường.
3. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
3.1. Bộ máy tổ chức
Tổng số cán bộ viên chức của phòng gồm 08 đồng chí, trong đó:
          – Trong biên chế:                         06 đồng chí
          – Hợp đồng ngắn hạn:                 02 đồng chí
+ Ban lãnh đạo phòng gồm:   01 đ/c:
          Đ/c Nguyễn Thanh Sơn (Trưởng phòng).
– Phòng hiện có 06 bộ phận đảm nhiệm những nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như:
+ Quản lý và sử dụng đất đai.
+ Xây dựng.
+ Phục vụ điện, nước.   
+ Phòng thực hành tin học và ký túc xá.
+ Bảo vệ.
+ Dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy.
3.2. Trình độ chuyên môn
– 02 Thạc sỹ
– 02 Cử nhân
– 01 Trung cấp
– 03 Nhân viên bảo vệ
4. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ
Thành tích đạt được của Phòng từ năm 1977 đến nay.

TT

Cơ quan khen thưởng

Hình thức khen thưởng, năm

Nội dung

1

Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây

Giấy khen, Năm 1997

Danh hiệu Tổ lao động giỏi

2

UBND tỉnh Hà Tây

Bằng khen năm 2001

Có nhiều thành tích trong công tác năm học 2001- 2002”.

3

UBND tỉnh Hà Tây

Bằng khen năm 2007

Có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp XD & PT của trường

4

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Danh hiệu năm 2008

Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

5

Liên đoàn LĐ Thành phố Hà Nội

Giấy khen năm 2009

Tìm hiểu kiến thức Công đoàn Việt Nam năm 2009”.

6

UBND Thành phố Hà Nội

Giấy khen năm 2010

Tập thể Lao động xuất sắc

7

Đảng ủy Trường CĐCĐ Hà Tây

Giấy khen năm 2010

Tập thể chi bộ phòng Quản trị Vật tư có nhiều thành tích trong cuộc vân động Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh

Phòng liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của nhà trường.

8

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Danh hiệu

– Từ năm 1996 đến nay năm 2012

Tập thể Lao động tiên tiến năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *