Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham dự tập huấn Nghiệp vụ thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 3).

Sáng ngày 7/07/2023, Sở Lao động và Thương binh Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Bộ Định mức kinh tế- Kỹ thuật cho các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới dưới 3 tháng (Đợt 3)

       Các trường tham gia xây dựng  định mức kinh tế – kỹ thuật như trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Cao đẳng phát triển nông thôn Bắc Bộ, Trung cấp nghề nấu ăn- nghiệp vụ du lich và thời trang Hà Nội, trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội

Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có ông Hoàng Đình Thái – Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội; TS Vũ Đức Thoan –Vụ Cơ sở Vật chất, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; Đại diện đại diện phòng Dạy nghề của Sở Lao động.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện Sở Lao động và Thương binh Xã hội Hà Nội bày tỏ sự tin tưởng của Sở đối với các nhà trường đã đồng hành, hoàn thiện được Bộ định mức kinh tế -kỹ thuật của 20 nghề được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Qua buổi sáng tập huấn thì Sở Lao động yêu cầu các thành viên hội đồng thẩm định tiếp tục hoàn thành tốt và đúng nhiệm vụ  xây dựng được Bộ định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo đợt 03 với 10 nghề (6 nghề phi nông nghiệp và 04 nghề nông nghiệp) để trình UBND thành phố Hà Nội trong năm 2023.

Sau phần khai mạc, chuyên gia của Vụ cơ sở vật chất tiến hành nội dung tập huấn theo chương trình đã đề ra, cụ thể:

  1. Hướng dẫn xây dựng Bộ định mức kinh tế kỹ thuật cho các ngành nghề được giao theo đúng quy trình;
  2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của các Bộ Định mức kinh tế kỹ thuật, báo cáo trước hội đồng thẩm định của Thành phố, hoàn thiện văn bản và bàn giao dự thảo sau khi được Hội đồng thẩm thành phố thẩm định đạt yêu cầu đề nghị ban hành;
  3. Thực hiện chi tiêu tài chính trong quá trình xây dựng các bộ Định mức kinh tế -kỹ thuật cho các ngành nghề được giao và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý các chứng từ theo quy định hiện hành.

Bài và ảnh:  Nguyễn  Anh Tuấn