Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng các video clip để mô tả nghề và định hướng nghề nghiệp năm 2020

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Bộ môn Nông học, khoa Kỹ thuật nông nghiệp, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã phối hợp với Tổng cục giáo dục nghề nghiệp thực hiện video clip mô tả 3 nghề gồm nghề trồng lúa năng suất cao; nghề trồng lạc và đậu tương.

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” với mục tiêu tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế. Hàng năm, Tổng cụ Giáo dục nghề nghiệp đều thực hiện những video clip mô tả nghề, định hướng nghề nghiệp để quảng bá trên các kênh thông tin truyền thông nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh – hướng nghiệp; thu hút sự quan tâm, thay đổi nhận thức của người dân, xã hội và cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp. Tại trường Cao đảng Cộng đồng Hà Tây, ekip chương trình đã thực hiện video clip mô tả 3 nghề gồm nghề trồng lúa năng suất cao; nghề trồng lạc và đậu tương.

Các giảng viên đã hướng dẫn tiết giảng thực hành tại phòng thí nghiệm để giúp sinh viên củng cố kiến thức phần lý thuyết đã được học đồng thời để các em bước đầu thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp. Để hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao chuyện môn, HSSV của khoa Kỹ thuật nông nghiệp sẽ được đến các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực tập, tại đậy ngoài việc được hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng nghề các em còn được trau dồi các kỹ năng mềm như: giao tiếp, làm việc nhóm, bán hàng…

Một số hình ảnh trong buổi quay video clip

Nhận biết và phân biệt đặc điểm hình thái và quá trình đẻ nhánh của cây lúa
Phân biệt đặc điểm cây đậu tương và quá trình hình thành nốt sẫn ở rễ đậu tương trong các giai đoạn sinh trưởng, phát triển
Kiểm tra tỷ lệ nẩy mầm của Lạc giống trước khi gieo
Phỏng vấn sinh viên về mục đích khi học nghề trồng lúa năng suất cao, chất lượng cao và định hướng phát triển sau khoá đào tạo tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Bài viết: Nguyễn Thị Nguyệt