Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý Học sinh Sinh viên năm học 2020-2021 và triển khai công tác quản lý Học sinh Sinh viên năm học 2021-2022.

Thực hiện kế hoạch số 376/KH-CĐCĐHT ngày 06/08/2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, ngày 14/08/2021 Nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý HSSV năm học 2020-2021 và triển khai công tác quản lý HSSV năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường, Trưởng phó các khoa, trưởng phòng ĐBCL&NCKH, trưởng phó phòng QTVT, Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giảng viên khoa KHCB.

Đồng chí Bùi Văn Tải, Trưởng phòng QLĐT&CTHSSV trình bày báo cáo tổng kết công tác quản lý HSSV năm học 2020-2021 và triển khai công tác quản lý HSSV năm học 2021-2022.

Đồng chí Bùi Văn Tải, trưởng phòng QLĐT&CTHSSV trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tổng kết trình bày tại hội nghị đã chỉ rõ đặc điểm, tình hình thực tế của công tác quản lý HSSV năm học 2020-2021; những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó từ đó đề ra những giải pháp khắc phục và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quản lý HSSV trong năm học 2021-2022 và cụ thể hóa một số quy định về công tác quản lý HSSV.

Sau khi nghe báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến, đã có 13 lượt ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị là đại diện của các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng của khoa KHCB. Các ý kiến đóng góp tập trung vào việc nâng cao chất lượng của công tác quản lý HSSV, tăng cường phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục toàn diện HSSV, chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác quản lý HSSV, công tác quản lý HSSV khi giáo viên lên lớp, những giải pháp tăng cường công tác quản lý HSSV, tổ chức phong phú các hoạt động thi đua trong HSSV….

Đồng chí Hoàng Đức Huế, phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị, đồng chí nhấn mạnh vai trò của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy trong việc quản lý HSSV, sự phối kết hợp giữa gia đình Nhà trường và xã hội trong việc giáo dục HSSV, vai trò của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, khoa và các phòng ban chức năng trong việc quản lý HSSV, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý HSSV.

Đồng chí Hoàng Đức Huế phát biểu tại hội nghị

Năm học 2020-2021 đã khép lại, đây là một năm học khá đặc biệt và có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch covid 19, tuy nhiên cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám hiệu Nhà trường, sự phối kết hợp của các Phòng, khoa, đặc biệt là Nhà trường giao HSSV về các khoa quản lý đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực về nhận thức cũng như hành động của từng cán bộ giảng viên trong toàn trường, cụ thể về mặt nhận thức: toàn thể cán bộ giảng viên trong Nhà trường đều nhận thức rõ công tác quản lý HSSV đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến ảnh hưởng, uy tín cũng như sự phát triển của Nhà trường; về hành động: các khoa đã chủ động hơn trong công tác quản lý HSSV của mình, nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý HSSV đến từng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường.

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu, bên cạnh những ảnh hưởng của dịch bệnh và nền kinh tế sẽ là một năm học rất khó khăn. Nhưng cùng với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, sự phối kết hợp của các Phòng, Khoa và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn trường nhất định Nhà trường sẽ có một năm học gặt hái nhiều thành công.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Bài và Ảnh: Kim Dung