xuankhuong

Ban CHQS Trường Cao đẳng Cộng đồng tham gia Lễ ra quân huấn luyện quân sự huyện năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 309/KH-BCH ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Chương Mỹ, ngày 01 tháng 03 năm 2017, tại khu Văn hóa – Thể thao Trung tâm huyện, Lễ Ra quân huấn luyện quân sự năm 2017 đã được Ban CHQS huyện tổ chức.

Chi tiết