xuankhuong

Giới thiệu Công đoàn trường

Công đoàn trường trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được hình thành cùng với trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình  – Trường được hình thành trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà  Bình. Cùng với quá trình đổi tên của Nhà trường, từ năm 2003 Công đoàn mang tên là …

Chi tiết

Đón tiếp và làm việc với đại biểu trường Cao đẳng Cộng đồng Richland

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây luôn quan tâm đến việc mở rộng mối quan hệ, tăng cường giao lưu, trao đổi với các cơ sở giáo dục, đào tạo đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Chi tiết