xuankhuong

Ban chấp hành Đảng ủy

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG KHÓA XIV – NHIỆM KỲ 2015 – 2020   Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ 1 Nguyễn Ngọc Xuân 1963 Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng 2 Nguyễn Doãn Tiến 1970 Phó Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng 3 Hoàng Đức Huế 1978 ĐUV – Phó hiệu …

Chi tiết

Hội đồng khoa học ngành Chăn nuôi thú y nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Năm học 2015-2016, khoa Chăn nuôi – Thú y được Nhà trường phê duyệt triển khai đề tài “So sánh hiệu quả phòng bệnh tiêu chảy trên gà công nghiệp hướng thịt giữa hai kháng sinh Enrofloxacin và Colistin” của sinh viên Khuất Tuấn Thịnh cùng nhóm cộng sự lớp DVTY9B dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Minh …

Chi tiết