Chi bộ 4 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ Đảng và Đảng viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐU ngày 17/11/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, lãnh đạo quản lý. Vào hồi 7h30 phút ngày 01/12/2021 tại Hội trường Hiệu bộ đã diễn ra Hội nghị Kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2021 của Chi bộ 4, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ Trường Cao đảng Cộng đồng Hà Tây.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Thị Cúc – Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ 4 năm 2021. Bản báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; nêu lên những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Các đồng chí tham dự hội nghị đã tích cực đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Đồng chí Phạm Thị Cúc – Phó Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ 4 năm 2021

Các đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm cá nhân và đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của bản thân. Được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Chi bộ, mỗi Đảng viên nhận thức rõ hơn ưu điểm, khuyết điểm của mình, từ đó tìm giải pháp phù hợp để phát huy ưu điểm, khắc phục, hạn chế khuyết điểm hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Kim Ngọc Hưng – Chi ủy viên Chi bộ 4, Phó trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp trình bày bản kiểm điểm cá nhân

Sau một thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng điều lệ, đúng hướng dẫn của Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Chi bộ 4 đã hoàn thành kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2021 của Chi bộ. Kết quả Chi bộ 4 tự đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Bình xét, phân loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09 đồng chí, Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 01 đồng chí.

Tại Hội nghị, để tri ân và chia tay đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt về nghỉ hưởng chế độ hưu trí và chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương, đồng chí Phạm Thị Cúc thay mặt Chi bộ 4 tặng hoa và quà chia tay đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt.

Các đồng chí trong chi Ủy tặng hoa chi tay đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt về nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội của Nhà nước
Các Đảng viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 Bài và ảnh: Lưu Thị Hồng Trang