Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thẩm định định mức kinh tế -kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (đợt 02)

Theo giấy mời số 3731/GM-SLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Sở LĐ, TB&XH Hà Nội, về việc cử giảng viên tham gia “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thẩm định định mức kinh tế -kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đợt 02”, ngày 23/09/2022 Trường CĐCĐ Hà Tây đã cử các giảng viên có tên trong hội đồng hội đồng thẩm định nghề

Ô. Hoàng Đình Thái – Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có ông Hoàng Đình Thái – Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội; TS Vũ Đức Thoan –Vụ Cơ sở Vật chất, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; Đại diện đại diện phòng Dạy nghề của Sở Lao động.

Các học viên tham dự lớp tập huấn là các thành viên hội đồng thẩm định của các trường cao đẳng, trung cấp đươc Sở mời chọn.

TS Vũ Đức Thoan –Vụ Cơ sở Vật chất

Với mục đích tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong 01 buổi tập huấn này, giảng viên đã truyền đạt đến thành viên hội đồng thẩm định những nội dung cơ bản liên quan đến Quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo, tổng hợp biên soạn Bộ định mức kinh tế-kỹ như định mức lao động, định mức thiêt bi, đinh mức vật tư và đinh mức cơ sở vật chất.

Toàn cảnh lớp học

Qua buổi tập huấn giúp cho thành viên hội đồng thẩm định hoàn thành tốt và đúng nhiệm vụ thẩm định giúp UBND thành phố Hà Nội trong năm 2022 phê duyệt được Bộ định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo đợt 02 với 10 nghề (6 nghề phi nông nghiệp và 04 nghề nông nghiệp).

Ảnh: Trần Tuấn Biên

Bài : Nguyễn Anh Tuấn