Quyết định về việc thành lập tiểu ban cơ sở vật chất và hậu cần Kỷ niệm 40 năm thành lập trường