Thẩm định định mức kinh tế- kỹ thuật cho các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (đợt 02).

Ngày 26, 27/10/2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tham gia thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật cho các nghề đào tạo trình độ sơ cấp.

Tthực hiện Chương trình công tác năm 2022 số 314/Ct-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội,  Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đã tổ chức thẩm định bộ định mức kinh tế – kỹ thuật cho các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Tham dự buổi thẩm định có lãnh đạo sở; lãnh đạo cán bộ phòng dạy nghề có các thành viên hội đồng thẩm định và các chủ nhiệm các Ban xây dựng.Tại buổi thẩm định chủ nhiệm các Ban xây dựng lần lượt trình bày báo cáo kết quả việc xây dựng nội dung Bộ định mức Kinh tế- kỹ thuật các nghề đảm nhận

Ảnh 1: Th.S. Nguyễn Thị Khuyên, Thành viên hội đồng thẩm định đã đóng góp vào Bộ định mức –Kinh tế nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu.

Các ý kiến thẩm định sẽ chỉnh sửa Bộ định mức – kinh tế hoàn thiện và đây là cơ sở để với việc tính phí của hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong đó tập trung vào một số điểm chính sau: Định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư và định mức cơ sở vật chất.

Trên cơ sở các nội dung về mục tiêu, nguyên tắc xây dựng Bộ định mức kinh tế- Kỹ thuật, các thành viên hội đồng thẩm định tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà khoa học,nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ hoàn thành việc đào tạo cho người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành về các yêu cầu kiến thức, kĩ năng nghề, phẩm chất nghề nghiệp cần thiết đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Ảnh 2: Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó trưởng phòng Dạy nghề sở Lao động

Phát biểu kết thúc buổi thẩm định, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đại biểu đã dành thời gian tham dự và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần hoàn thiện Bộ định mức- Kinh tế các nghề. Việc ban hành các Bộ định mức kinh tế các nghề này sẽ góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, thực hiện quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục đáp ứng tốt sự kỳ vọng của xã hội.

Bài và ảnh: Nguyễn Anh Tuấn