Hội nghị thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Giang

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã cử các nhà giáo thẩm định Bộ Định mức Kinh Tế Kỹ thuật của 05 nghề đào tạo cho nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do đồng chí Vương Đình Thắng – Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; thành phần tham gia Hội đồng theo Quyết định 521/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Hà Giang, bao gồm cán bộ một số cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành của tỉnh; cán bộ, giảng viên theo chuyên ngành của các Trường cao đẳng, Viện công nghệ sinh học lâm nghiệp tham gia. Trên cơ sở báo cáo của Ban chủ nhiệm về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; để tổ chức đánh giá “dự thảo” định mức kinh tế kỹ thuật của 05 nghề: Sản xuất nông lâm nghiệp quy mô nhỏ, thụ tinh nhân tạo giống bò, lợn; nuôi và cung ứng sản phẩm từ động vật hoang dã (chim Trĩ), quản trị hợp tác xã, kế toán tổng hợp); 

Hội đồng thẩm định đã nghe Ban chủ nhiệm báo cáo nội dung định mức kinh tế kỹ thuật từng nghề; các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận; Ban chủ nhiệm giải đáp các nội dung mà Hội đồng thẩm định có ý kiến.

Kết luận Hội nghị thẩm định, ông Vương Đình Thắng – Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực nghiên cứu, đi thực tế phỏng vấn, thu thập tài liệu, lấy ý kiến của các chuyên gia, tổ chức hội thảo của các thành viên Ban chủ nhiệm; định mức kinh tế kỹ thuật đã bám sát các văn bản quy định hiện hành; phương pháp tính toán chi tiết, khoa học; sản phẩm đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của các thành Hội đồng về lỗi kỹ thuật trong soạn thảo, sử dụng các thông số kỹ thuật đảm bảo chính xác để đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật khi được UBND tỉnh ban hành sẽ là cơ sở để tính giá đào tạo của 05 nghề phù hợp với điều kiện thực tế đào tạo của tỉnh./.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Anh Tuấn