Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 Khoa Công nghệ thực phẩm &Tài nguyên môi trường

Sáng ngày 21/6/2022 tại Hội trường khu hiệu bộ, Khoa Công nghệ thực phẩm và Tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị có các giảng viên và chuyên viên của Khoa Công nghệ thực phẩm và Tài nguyên môi trường.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Cúc – Phó Trưởng khoa đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Bản báo cáo đã nêu rõ những thành tích mà tập thể và các cá nhân đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong năm học 2022 – 2023.  

Trong phần thảo luận của hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến, các ý kiến tập trung vào các vấn đề còn băn khăn, vướng mắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Phạm Thị Cúc thay mặt tập thể khoa, biểu dương đồng chí Phạm Thị Huệ có thành tích cao trong công tác tuyển sinh của khoa.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, các đồng chí  tham dự hội nghị đều hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Cúc – Phó Trưởng khoa báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023
Đồng chí Lưu Thị Hồng Trang phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đồng chí  Nguyễn Văn Vinh phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đồng chí  Phạm Thị Huệ  phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bài và ảnh: Phạm Thị Cúc