Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 16 và 17/10/2023, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong không khí trang trọng.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Tống Văn Băng – Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội có đồng chí Vũ Hà – Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy Hà Nội; Đại diện các đoàn thể chính trị thành phố Hà Nội.

Đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, tham dự Đại hội có 545/550 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Thủ đô không ngừng sáng tạo, năng động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. Trong đó, Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ ngày 18/9/2018 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới” trở thành “kim chỉ nam” để Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đ/c Trần Tuấn Biên – Chủ tịch CĐ Trường chụp ảnh cùng Đ/c Nguyễn Huy Khánh – Phó CT LĐLĐ Tp. Hà Nội và các đại biểu Cụm Công đoàn số 1

Với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tập trung thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cùng đó, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng đề xuất, kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, các cấp ủy, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực sự là ngày hội lớn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của cán bộ, đoàn viên và các cấp Công đoàn Thủ đô; Mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô.

Bài viết và ảnh: Trần Tuấn Biên