Hội đồng khoa học khoa Kế toán – Tài chính tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

Ngày 20 tháng 06 năm 2016, tại phòng 307 nhà B4, Hội đồng khoa học Khoa Kế toán – Tài chính đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần xây dựng Xuân Mai”của sinh viên Trần Thanh Huyền dưới sự hướng dẫn của thạc sỹ Nguyễn Thị Việt Dung.

Đến dự hội thảo có đồng chí Hà Minh Tiến chuyên viên phòng Quản lý đào tạo – Khoa học và Hợp tác quốc tế  và các giảng viên Khoa Kế toán – Tài chính

Sau lời khai mạc của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, các đại biểu được nghe sinh viên Trần Thanh Huyền lớp Kế toán 9, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Đ/c Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐKH ngành – khai mạc Hội nghị
Sinh viên Trần Thanh Huyền báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu
Các thành viên Hội đồng khoa học ngành đều ghi nhận và biểu dương tinh thần tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Trần Thanh Huyền. Đồng thời, Hội đồng đánh giá đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng cũng đưa ra các ý kiến phản biện cụ thể và những góp ý để tác giả tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu của mình.
Giảng viên Nguyễn Thị Dung – thành viên HĐKH phản biện đề tài
Giảng viên Đỗ Thị Linh – thành viên HĐKH phản biện đề tài
Giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang đóng góp ý kiến
Đ/c Hà Minh Tiến chuyên viên phòng Quản lý đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế
Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Kế toán – Tài chính tổng kết buổi nghiệm thu đề tài NCKH
 

Hội đồng khoa học ngành đã thông qua kết quả đánh giá với 100% ý kiến đánh giá đề tài đạt loại Khá và nhất trí đề nghị Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu.

Kết thúc buổi nghiệm thu đề tài NCKH của Khoa Kế toán – Tài chính năm 2016, đ/c Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô giáo, đồng thời biểu dương những nỗ lực của sinh viên Trần Thanh Huyền đã tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học và bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học của Khoa trong những năm tiếp theo

Bài: Nguyễn Thị  Dung
Ảnh: Đỗ Linh