Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường