Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập trường