xuankhuong

Quyết định số 783/QĐ-TCGDNN ngày 6/10/2017: “QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và mẫu Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề”

<p><span style=”color: #0000ff;”><strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1l4DQOn2SDUFQOllycOpmZke8dv4a6eqo”>Download file Quyết định số 783/QĐ-TCGDNN ngày 6/10/2017 tại đây</a></strong></span></p> <p><iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1l4DQOn2SDUFQOllycOpmZke8dv4a6eqo/preview” width=”100%” height=”480″></iframe></p>  

Chi tiết

Khoa Chăn nuôi – Thú y tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực tập nghề nghiệp của học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-K.CNTY ngày 27/10/2017 của Khoa Chăn nuôi – Thú y, ngày 15/11/2017, tại Hội trường Hiệu bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Khoa Chăn nuôi – Thú y  đã tiến hành sơ kết công tác thực tập nghề nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018.

Chi tiết

Chấm điểm và trao giải Hội thi Viết báo tường năm 2017

Nhằm tôn vinh các nhà giáo và khơi dậy truyền thống đạo đức “Tôn sư trọng đạo”, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh,  Đoàn thanh niên trường Cao Đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội thi viết báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11.

Chi tiết