Admin

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức đón học sinh nhập học đợt 2 năm học 2023 – 2024.

Thực hiện kế hoạch số 344/KH-CĐCĐHT ngày 26/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Sáng ngày 16/7/2022 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tiếp tục tổ chức nhập học đợt 2 gần  300 học sinh học hệ song bằng năm học 2023 – 2024. Khai mạc hội nghị Thầy Bùi Văn Tải – Trưởng phòng …

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tham dự tập huấn Nghiệp vụ thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 3).

Sáng ngày 7/07/2023, Sở Lao động và Thương binh Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Bộ Định mức kinh tế- Kỹ thuật cho các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới dưới 3 tháng (Đợt 3)        Các trường tham gia xây dựng  định mức kinh tế – kỹ thuật …

Chi tiết

KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TRIỂN KHAI NHỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 03/7/2023 tại hội trường khu Hiệu bộ Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm học 2022-2023 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tham dự Hội nghị có thầy Hoàng Đức Huế – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà …

Chi tiết

KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC THAM QUAN, GIAO LƯU HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM GIỮA CÁC VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ NHÂN DỊP NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Ngày 28-29/6/2023, khoa Kỹ thuật nông nghiệp tổ chức tham quan, giao lưu học tập, trải nghiệm nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các viên chức trong đơn vị nhân dịp “Ngày gia đình Việt Nam” tại Trang viên Đồng Gội, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Sau một năm học thực hiện nhiệm vụ nhà trường đã …

Chi tiết

Khoa Kinh tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022– 2023

Ngày 30/6/2023, khoa Kinh tế trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2022- 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2023 – 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó …

Chi tiết

KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 320/HD-CĐCĐHT ngày 16 tháng 6 năm 2023  của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây năm học 2022-2023 và hướng dẫn số 321/HD-CĐCĐHT ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Trường …

Chi tiết