Admin

Điểm ngày 19/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1fsJe9cwK2RI5slpH-b1RpSu2vBnCbr8E?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 15/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1-p8EHEMKyLWkR2ogRpPF9JWMx-e-n76z?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 12/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cF5YUzuVw2WbReQJ1Ae8H8tQzZGaAVxA” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 11/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/11aXbpdTLaCaDLBV3dKEcHHKpTd8y-qpV?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 08/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1WbmnxPJEfh0BCYcY5ijWTGacJ-TPoN0J” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm ngày 07/6/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1WbmnxPJEfh0BCYcY5ijWTGacJ-TPoN0J” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ 1

Ngày 30/5/2018, Chi bộ 1 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Phùng Phùng Huy Tuấn – Giảng viên kiêm nhiệm tại phòng Quản lý đào tạo – KH&HTQT. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ngọc Khuynh …

Chi tiết