Admin

Giới thiệu phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên

I. TÊN ĐƠN VỊ: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ 2.1. Chức năng             – Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động đào tạo; quản lý hoạt động thư viện trung tâm của nhà …

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu – hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”

Ngày 13/3/2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây phối hợp với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, các chi nhánh tại Hà Nội hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021. Đến dự và tham gia sự kiện đại diện trường …

Chi tiết