• SV khoa CNTP&TNMT chụp ảnh kỷ yếu năm học 2015 - 2016

 • Cô Phạm Thị Cúc (thứ 2, Trái) tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017

 • GV Khoa CNTP&TNMT dự thi GV dạy giỏi cấp thành phố năm học 2015 - 2016

 • GV Khoa CNTP&TNMT tham gia Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức

 • GV Khoa CNTP&TNMT tham gia Liên hoan văn nghệ do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức

 • Giờ thực hành của SV ngành CNKTMT

 • Giờ thực hành tin học của SV ngành QLĐĐ

 • Hội thảo xây dựng CTĐT ngành QLĐĐ

 • Hội thảo xây dựng đề án thành lập trung tâm đo đạc & tư vấn TNMT

 • Lế khai giảng năm học 2016- 2017

 • Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp lớp QLĐĐ19 - K35

 • SV khoa CNTP&TNMT biểu diễn văn nghệ

 • SV lớp QLĐĐ19 - K35 chụp ảnh lưu niệm