Tin tức Đảng bộ

Hội nghị tuyên truyền 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 07/12/2016, Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Chi tiết

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần lớp học gồm toàn thể đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, …

Chi tiết