Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây – Vì sự phát triển của cộng đồng
  • Nhà trường tặng hoa các doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm

  • Sinh viên tham gia phỏng vấn xin việc trong Ngày hội việc làm

  • Hội thi "Rung chuông vàng"

  • Thu hoạch nấm Linh chi tại trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường